sowie

Aktualności, ciekawostki: Głuszyca, Strefa MTB, Podziemne Miasto Osówka

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Lista newsów z miesiąca marzec 2012
Znaleziono 2 newsów
2012-03-27 14:49

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych , w roku 2012 Gmina Głuszyca otrzyma 1 500 000 zł. Po uzyskanej i w pełni spożytkowanych ubiegłorocznych dotacjach z lutego 2011 r. oraz z lipca 2011 r. przeznaczonych również na likwidowanie skutków powodzi, będzie to kolejny pokaźny zastrzyk dla budżetu gminy. MSW uwzględniło wszystkie złożone pod koniec 2011 r. wnioski złożone przez władze Głuszycy. Dzięki temu w roku bieżącym możliwe będzie odbudowanie muru oporowego w cieku R-20 w Grzmiącej, przebudowa dróg gminnych stanowiących dojazd do pól w Kolcach oraz odbudowa wraz z rekultywacją terenów rolnych w obrębie miasta. (red)
źródło: 30minut

2012-03-07 11:52

Ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie zarabia zastępca burmistrza i skarbnik gminy Głuszyca. To o około 2 tysiące złotych mniej niż ich przełożona Alicja Ogorzelec – wynika z ustaleń komisji rewizyjnej. To była bardzo gorąca sesja. Zaczęła się od dyskusji o kolektorze sanitarnym w Głuszycy Górnej i pytań mieszkańców kiedy będą się mogli do niego podłączyć. Później dyskusja o bezpieczeństwie, oświetleniu i sprawach bieżących. Tutaj niektórym puszczały czasami nerwy. Jeden z radnych ostentacyjnie zgiął swój program wyborczy, gdy przekazał mu go mieszkaniec miasta z prośbą o sprawozdanie z tego, co zrobił do czego się zobowiązywał podczas kampanii. Kulminacja nastąpiła na koniec, gdy jeden z radnych przedstawił dokumenty dotyczące wynagrodzeń w gminie Głuszyca. W wyniku dokonanej analizy przedstawionych do kontroli dokumentów oraz obowiązujących aktów prawnych ustalono, że wynagrodzenie brutto burmistrza Głuszycy kształtuje się na poziomie 8220 złotych. Zastępcy burmistrza składa się z trzech części. Wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 4800 złotych, dodatku specjalnego w kwocie 2624 złotych oraz dodatku funkcyjnego w kwocie 1760 złotych. Łącznie daje to kwotę 9184 złotych. Do tego należy jeszcze dodać przysługujący dodatek za staż pracy. W sumie zastępca Alicji Ogorzelec zarabia zatem ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie. Podobnie jest w przypadku skarbnika. Z raportów ZUS RMUA wynika, że wynagrodzenie zastępcy burmistrza w miesiącu październiku 2011 r. kształtowało się na poziomie 6877 złotych. Można zatem wnioskować, że w miesiącu listopadzie 2011 r. otrzymał podwyżkę na poziomie około 3 tysięcy złotych. W tym miesiącu skarbnik gminy otrzymała m.in. 10 tysięcy złotych nagrody.

czytaj więcej... (kliknij)