sowie

Aktualności, ciekawostki: Głuszyca, Strefa MTB, Podziemne Miasto Osówka

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Lista newsów z miesiąca listopad 2011
Znaleziono 1 newsów
2011-11-30 09:56

Z zamiarem renowacji Cmentarza Ofiar Faszyzmu w miejscowości Kolce przyjechał do Głuszycy Rabin Dawid Weiser z Nowego Jorku.
Rabin wyraził wdzięczność wobec mieszkańców gminy za opiekę sprawowaną nad miejscem spoczynku osób pochodzenia żydowskiego w Kolcach. Wśród nich są osoby z kręgu rodziny duchownego wyznania mojżeszowego. W połowie września 2011 r. Głuszyca złożyła wniosek na ręce Wojewody Dolnośląskiego o wsparcie finansowe na przeprowadzenie najniezbędniejszych prac budowlanych, dzięki którym nekropolia będzie godnym miejscem pamięci o osobach zmarłych w tragicznych okolicznościach II wojny światowej. Dawid Weiser zadeklarował, że reprezentowana przez niego Gmina Żydowska w Nowym Jorku weźmie udział w finansowaniu przedsięwzięcia, jeśli zostanie ono podjęte w przyszłym roku. Po przeprowadzonych rozmowach burmistrz i gość podpisali list intencyjny, który jest wyrazem wspólnego zamiaru odnowienia cmentarza. Dawid Weiser przyjechał do Głuszycy po wizycie w Krakowie i wcześniejszych odwiedzinach w kilku gminach żydowskich w kilku innych krajach. Głuszyca była ostatnim etapem pobytu duchownego w Europie. Rabin wprost z Głuszycy udał się na lotnisko we Wrocławiu, skąd rozpoczął drogę powrotną do Stanów Zjednoczonych.

czytaj więcej... (kliknij)