sowie

Aktualności, ciekawostki: Głuszyca, Strefa MTB, Podziemne Miasto Osówka

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Lista newsów z miesiąca styczeń 2012
Znaleziono 6 newsów
2012-01-30 13:15

Miejsce znane latem jako „Kamyki” w Głuszycy Górnej i wykorzystywane jako miejsce rekreacji, kąpielisko i łowisko, zimą zamienia się w unikalne lodospady. Nieczynny już kamieniołom staje się wtedy niezwykle atrakcyjnym punktem dla miłośników zimowej wspinaczki oraz przestrzenią pięknego krajobrazu. Poza Tatrami i Karkonoszami jest to najlepsze w Polsce miejsce do uprawiania wspinaczki lodowej. Przybywają tu amatorzy tego sportu z Polski i Czech. Więcej informacji o tym absolutnie wyjątkowym miejscu na mapie naszego regionu można zdobyć poprzez stronę internetową „Lodospady”. Animatorzy tej nowej witryny – Magdalena Bajor i Janusz Pawłowski – umieścili w niej wiele wiadomości natury historycznej i praktycznej. Niewątpliwie lodospady w Głuszycy Górnej są jedną z największych atrakcji Gminy Głuszyca. Zachęcamy tą drogą do ich poznania zarówno poprzez stronę internetową, jak i przede wszystkim przez osobistą wizytę w tym niezwykłym zakątku Dolnego Śląska.
źródło: 30minut
 

2012-01-30 13:15

Występy dzieci, piosenki w wykonaniu młodzieży i słodki poczęstunek towarzyszyły spotkaniu, jakie z okazji Dnia Babci odbyło się w Centrum Kultury w Głuszycy. Inicjatorem akcji była Bogumiła Kochanek, prezes zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Głuszycy. Występy dzieci z Przedszkola Publicznego w Głuszycy przygotowały Alicja Mendyk i Anna Oberska. Dobra zabawa sprawiała wielką radość wszystkich obecnym na sali. Oklaskami nagrodzono m.in. występ dziewcząt skupionych wokół środowiska głuszyckiego „V- -Factor”: Magdaleny Guzik, Karoliny Pietras i Anny Kmity.
źródło: 30minut
 

2012-01-30 13:15

Rada Miejska Głuszycy przyjęła Strategię Rozwoju Gminy na lata 2012 – 2020 oraz Lokalny Program Rewitalizacji Głuszycy, którego realizacja jest zakładana w 2012 r. Praca nad nową Strategią trwała już od marca 2011 r. i uczestniczyli w niej przedstawiciele różnych środowisk społecznych. Z kolei przyjęty nowy Lokalny Program Rewitalizacji Głuszycy, opracowywany od września 2011 r. stanie się podstawą złożenia w najbliższym czasie aplikacji o dofinansowanie kapitalnego remontu części wspólnych ośmiu wielorodzinnych budynków mieszkaniowych będących własnością Gminy Głuszyca.
źródło: 30minut
 

2012-01-30 13:15

Głuszyca też przeciw, podobnie jak zdecydowana większość pozostałych, negatywnie wypowiedziała się w sprawie możliwości wyłączenia gminy Wałbrzych ze struktur powiatu. Rada Miejska w Głuszycy była ostatnią w powiecie, która wypowiadała się w sprawie wyłączenia miasta Wałbrzycha ze struktury Powiatu Wałbrzyskiego i przywrócenia Wałbrzychowi statusu miasta na prawach powiatu. Wynik głosowanie nie pozostawił żadnych złudzeń: 13 radnych zagłosowało przeciw zmianom, a tylko jeden radny opowiedział się za wyłączeniem Wałbrzycha ze struktur powiatu. Przypomnijmy, że przeciw grodzkości opowiedziała się jednogłośnie rada Miasta Mieroszowa. Przeciwna były również Rada Szczawna-Zdroju, Boguszowa-Gorc,

czytaj więcej... (kliknij)

2012-01-09 09:36

„Głuszyca nie może być komunikacyjnie odcięta od reszty świata” – mówiła burmistrz Alicja Ogorzelec na spotkaniu w starostwie powiatowym w Wałbrzychu. Udział w nim wzięli również wszyscy przewoźnicy z terenu naszej gminy. Prowadząca spotkanie Lilianna Podlawska – zastępca naczelnika wydziału zarządzania drogami powiatowymi i transportem zwróciła uwagę, że nadrzędnym celem ustalenia nowego rozkładu jazdy dla linii obejmujących teren gminy Głuszyca, musi być zapewnienie pasażerom zagwarantowanego i systematycznego dostępu do usług komunikacyjnych. Podkreśliła przy tym, że w kontekście nowych przepisów dotyczących przyznawania licencji na przewozy, właściciele firm powinni już myśleć o konsolidowaniu swoich taborów. Za niedopuszczalne uznała pomijanie przystanków, niewykonywanie kursów gwarantowanych zatwierdzonymi rozkładami jazdy i rażącą niepunktualność. Podkreśliła, iż takie przypadki zachowań przewoźników wobec pasażerów nie tylko psują reputację poszczególnych firm, ale mogą też skutkować żądaniami odszkodowań ze strony pasażerów i roszczeniami z ich strony na drodze sądowej. Poinformowała także, iż w 2012 r. instalowany będzie monitoring wizyjny przystanków położonych przy drogach powiatowych. Dzięki temu weryfikowana zostanie rzetelność przewoźników. Podczas spotkania ustalono również, że systematycznie kontrolowane będą przystanki pod kątem dostępności i czytelności rozkładów jazdy (pierwsza taka szczegółowa kontrola odbędzie się już w przyszłym tygodniu),a do połowy stycznia br. przewoźnicy mają złożyć nowe wnioski dotyczące rozkładów jazdy.
 

czytaj więcej... (kliknij)

2012-01-03 10:12

Aż trzy tysiące złotych otrzyma zwycięzca konkursu na logo i hasło promocyjne dla gminy Głuszyca. Celem konkursu jest wyłonienie znaku graficznego Gminy Głuszyca i jej hasła promocyjnego, charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym i estetycznym. Logo i hasło będą stosowane w materia-łach informacyjnych i promocyjnych Gminy Głuszyca (w publikacjach drukowanych i elektronicznych, grafice internetowej, banerach, publikacjach prasowych, albumowych, katalogach itp.). Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, indywidualnie lub zespołowo. Prace konkursowe należy nadesłać przesyłką poleconą na adres Urzędu Miejskiego w Głuszycy do dnia 31 grudnia 2011 r. Przewidywana jest jedna nagroda główna o wartości 3000 zł. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później jak do końca lutego 2012 r.

czytaj więcej... (kliknij)