sowie

Aktualności, ciekawostki: Głuszyca, Strefa MTB, Podziemne Miasto Osówka

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Lista newsów z miesiąca luty 2012
Znaleziono 1 newsów
2012-02-07 10:54

Stosunkiem głosów 9 przeciw i 5 za rada miejska Głuszycy nie przyjęła projektu budżetu na 2012 rok. Zdaniem radnych opozycji projekt był zły i nieodpowiednio przygotowany. - Czy w tym roku mieszkańcy będą zużywać mniejsze ilości wody? „Produkować” mniej nieczystości? Wątpię. Mimo to w projekcie budżetu na 2012 rok przewidziano na ten cel mniejsze środki niż rok wcześniej. A woda zdrożała - mówi jeden z radnych. Sugeruje, że po raz kolejny radni nie mieli czasu na zapoznanie się,ze wszystkimi dokumentami. - Znów próbowano coś zrobić na ostatnią chwilę. Dotyczyło to kilku autopoprawek. Po raz kolejny próbowano postawić nas pod przysłowiową ścianą - dodaje nasz rozmówca. - Budżet jest dokumentem, który powinien zapewnić gminie stabilizację finansową i jednocześnie zapewniać jej rozwój. Uważamy, że projekt budżetu przygotowany przez burmistrz Alicję Ogorzelec, jest nie do zrealizowania. Zbyt mało środków zostało w nim przeznaczone np. na oświatę, co mogłoby przyczynić się do konieczności zamknięcia jeden ze szkół. A tego na pewno byśmy nie chcieli. Za mało środków zaplanowano też na opiekę społeczną, a przecież w naszej gminie jest wiele osób w trudnej sytuacji życiowej i należy im pomóc. W przedstawionym projekcie budżetu brakuje też pieniędzy na kulturę fizyczną i na sport, co np. dla młodzieży w naszej gminie jest ważne. Zawsze to lepiej iść na boisko i korzystać z zajęć sportowych, niż stać w klatce w bloku czy siedzieć tylko przed komputerem. Nie zabezpieczono też tzw. wkładów własnych potrzebnych na inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych. Nas wybrali mieszkańcy, musimy więc dbać o ich interesy i dobro gminy. Chcę jednak podkreślić, że jako radni wykazujemy chęć współpracy, bo przecież na poprzedniej sesji przyjęliśmy tzw. dokumenty strategiczne, choć wielu z nas za dobrze ich nie oceniło. Ale na tej ostatniej bardzo ważnej sesji budżetowej chcieliśmy podyskutować nad projektem budżetu, jednak pani Burmistrz nie pojawiła się. Cóż, teraz budżet uchwali nam Regionalna Izba Obrachunkowa.

czytaj więcej... (kliknij)