sowie

Aktualności, ciekawostki: Głuszyca, Strefa MTB, Podziemne Miasto Osówka

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Finansowe Eldorado w Głuszycy
2012-03-07 11:52

Ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie zarabia zastępca burmistrza i skarbnik gminy Głuszyca. To o około 2 tysiące złotych mniej niż ich przełożona Alicja Ogorzelec – wynika z ustaleń komisji rewizyjnej. To była bardzo gorąca sesja. Zaczęła się od dyskusji o kolektorze sanitarnym w Głuszycy Górnej i pytań mieszkańców kiedy będą się mogli do niego podłączyć. Później dyskusja o bezpieczeństwie, oświetleniu i sprawach bieżących. Tutaj niektórym puszczały czasami nerwy. Jeden z radnych ostentacyjnie zgiął swój program wyborczy, gdy przekazał mu go mieszkaniec miasta z prośbą o sprawozdanie z tego, co zrobił do czego się zobowiązywał podczas kampanii. Kulminacja nastąpiła na koniec, gdy jeden z radnych przedstawił dokumenty dotyczące wynagrodzeń w gminie Głuszyca. W wyniku dokonanej analizy przedstawionych do kontroli dokumentów oraz obowiązujących aktów prawnych ustalono, że wynagrodzenie brutto burmistrza Głuszycy kształtuje się na poziomie 8220 złotych. Zastępcy burmistrza składa się z trzech części. Wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 4800 złotych, dodatku specjalnego w kwocie 2624 złotych oraz dodatku funkcyjnego w kwocie 1760 złotych. Łącznie daje to kwotę 9184 złotych. Do tego należy jeszcze dodać przysługujący dodatek za staż pracy. W sumie zastępca Alicji Ogorzelec zarabia zatem ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie. Podobnie jest w przypadku skarbnika. Z raportów ZUS RMUA wynika, że wynagrodzenie zastępcy burmistrza w miesiącu październiku 2011 r. kształtowało się na poziomie 6877 złotych. Można zatem wnioskować, że w miesiącu listopadzie 2011 r. otrzymał podwyżkę na poziomie około 3 tysięcy złotych. W tym miesiącu skarbnik gminy otrzymała m.in. 10 tysięcy złotych nagrody.


- Było to za wykonywanie innych obowiązków poza zakresem czynności, pomimo tego, iż otrzymuje dodatek specjalny, który zgodnie z art. 36.1 pkt. 5 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, może przysługiwać pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań – mówili radni opozycji. Żyć nie umierać... Rafał Pawłowski
Źródło: 30minutWróć
dodaj komentarz | Komentarze: