sowie

Aktualności, ciekawostki: Głuszyca, Strefa MTB, Podziemne Miasto Osówka

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Czas wolny nie może być nudny
2023-04-07 11:39

Na terenie obiektu Hotel Maria & Antonina odbywają się bezpłatne zajęcia dla dzieci z Ukrainy. Obejmują one organizację czasu wolnego poprzez gry, zabawę a przede wszystkim naukę języka polskiego. W trakcie spotkań na dzieci czeka zawsze drobny poczęstunek, a przed nimi jeszcze wspólne wycieczki.


Zajęcia realizowane są na podstawie umowy udzielenia świadczenia na organizację czasu wolnego, poprzez przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży przybyłych do Polski i zamieszkujących na terenie subregionu wałbrzyskiego w związku z konfliktem na Ukrainie. Usługa realizowana jest w ramach projektu „Rozwój Ekonomii Społecznej w subregionie wałbrzyskim” nr RPDS.09.04.00-02-0001/19, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (realizowanego w ramach 9 Osi priorytetowej Włącznie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego), zadanie realizowane ramach mechanizmu zakupów interwencyjnych w związku z inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainie.

 

Celem działania jest pomoc Beneficjentom Wsparcia, zamieszkującym teren subregionu wałbrzyskiego, poprzez poprawę ich komfortu psychicznego, socjalizację oraz integrację, dzięki organizacji czasu wolnego dla ww. osób.

 

Działanie to realizowane jest na podstawie umowy udzielenia bezpłatnego wsparcia w postaci organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży przybyłych do Polski w związku z konfliktem na Ukrainie, zawartej pomiędzy Fundacją Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu a Gminą Walim, natomiast realizatorem zadania jest Przedsiębiorstwo 7 NieBo sp. z o.o. w Wałbrzychu.

 

Źródło: walim.plWróć
dodaj komentarz | Komentarze: