sowie

Aktualności, ciekawostki: Głuszyca, Strefa MTB, Podziemne Miasto Osówka

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo, mediacje
2023-02-20 10:00

Już teraz można skorzystać z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji. Jeśli więc ktoś z naszych czytelników potrzebuje pomocy mediatora, doradcy czy prawnika, a jest w trudnej sytuacji życiowej (np. zadłużenie i potrzeba rozłożenia go na raty, kłopoty mieszkaniowe, pracownicze, problem z wypłacaniem alimentów, odziedziczenie długu itp.), może zgłosić się do pobliskiej instytucji po pomoc. Poniżej miejsca i terminy usług doradczych.


Organizatorem tej formy pomocy jest Ministerstwo Sprawiedliwości, a na terenie Powiatu Wałbrzyskiego punkty, w których otrzymacie Państwo poradę, zlokalizowane są:

 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych;

w każdy wtorek w godzinach: 12:00 – 16:00
w każdy czwartek w godzinach: 09:00 – 13:00
w każdy piątek w godzinach: 09:00 – 13:00

 

Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach, ul. Odrodzenia 1, 58 -370 Boguszów-Gorce

w każdy czwartek w godzinach: 11:30 – 15:30
w każdy piątek w godzinach: 10:00 – 14:00

 

Centrum Usług Socjalnych, ul. Piastowska 11, 58-330 Jedlina-Zdrój;

w każdy wtorek w godzinach: 12:00 – 16:00

 

Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju, ul. T. Kościuszki 19, 58-310 Szczawno-Zdrój;

w każdy poniedziałek w godzinach 09:00 – 13:00;

 

Biblioteka Centrum Kultury Czarny Bór, ul. Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór;

w każdy poniedziałek w godzinach: 10:00 – 14:00;

 

Urząd Miejski w Głuszycy, ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca;

w każdą środę w godzinach: 11:00 – 15:00;

 

Klub Seniora Stare Bogaczowice, ul. Główna 149, 58-312 Stare Bogaczowice;

w każdą środę w godzinach: 12:00 – 16:00.

 

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej należy:

 

Zapisać się pod numerem telefonu: 74/846-05-48 ( w godzinach pracy urzędu)
lub przesłać zgłoszenie na adres e-mail: poradyprawne@powiatwalbrzyski.pl
albo zarejestrować się samodzielnie poprzez elektroniczny moduł rejestracji utworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości: https://np.ms.gov.pl/

 

W jaki sposób skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych, obywatelskich oraz mediacji?

 

1. Kto może skorzystać.

 

Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy;

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

 

2. Nieodpłatna pomoc prawna

 

Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej przykładowo w sytuacjach sporu z pracodawcą, spółdzielnią lub sąsiadem, reklamacji w sklepie. Udzieli informacji i przygotuje projekt potrzebnego pisma, w tych sprawach, które nie toczą się przed sądem. A jeżeli sprawa jest już w sądzie, to napisze projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

3. Doradca obywatelski

 

Doradca służy nieodpłatną poradą obywatelską. Zaproponuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji. Będzie wspierał w rozwiązaniu problemu. Wskaże przysługujące prawa i spoczywające na Tobie obowiązki, a w razie potrzeby sporządzi wspólnie plan działania i pomoże w jego realizacji.

 

4. Mediacja – Jeżeli jesteś w sporze i chcesz się porozumieć – skorzystaj z nieodpłatnej mediacji. Mediator przeprowadzi mediację pomiędzy Tobą a inną osobą, grupą osób lub instytucją, jak np. bank, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia itd. A jeśli nie jesteś pewien, czy mediacja znajdzie zastosowanie do twojej sprawy – przyjdź po informacje.

 

Uwaga: Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje prowadzone ze skierowania sądu oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Źródło: walim.plWróć
dodaj komentarz | Komentarze: