sowie

Aktualności, ciekawostki: Głuszyca, Strefa MTB, Podziemne Miasto Osówka

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Poznaj kwalifikacje rynkowe
2019-07-04 13:26

Kwalifikacje rynkowe to kwalifikacje wypracowane przez różne środowiska (organizacje społeczne, zrzeszenia, korporacje lub inne podmioty) na podstawie zgromadzonych przez nie doświadczeń. Wyraz rynkowe oznacza w tym przypadku, że kwalifikacje te powstały i funkcjonują na „wolnym rynku” kwalifikacji. Kwalifikacje rynkowe mogą dotyczyć działalności o charakterze ściśle zawodowym, ale również różnych obszarów działalności społecznej, w tym działalności wychowawczej i opiekuńczej, a także działalności o charakterze rekreacyjnym.


 

Czym są ramy kwalifikacji?
Wprowadzenie ram kwalifikacji ma ułatwić porównywanie kwalifikacji zdobywanych w rożnym czasie, miejscach i formach.

Ramy kwalifikacji: KWALIFIKACJE ZAWODOWE ≠ KWALIFIKACJE RYNKOWE

Czym są kwalifikacje rynkowe?
- Nadawane są na zasadzie swobody działalności gospodarczej.
- Definiowane zgodnie z potrzebami rynkowymi.
- Zwiększają możliwość uczenia się w różny sposób, także w sposób pozaformalny.
- Ułatwiają zdobywanie nowych zawodów oraz przechodzenie pomiędzy różnymi branżami.
- Można nabyć je kończąc kursy i szkolenia certyfikowane.

Przykład kwalifikacji rynkowych:
Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D.
Jak potwierdzić?
- Masz umiejętności, kwalifikacje, wiedzę? – potwierdź je i uzyskaj certyfikat.
- Chcesz nauczyć się czegoś nowego? – Zapisz się na kurs, zdaj egzamin i uzyskaj certyfikat.

Więcej informacji: www.kwalifikacje.gov.pl

"Poznaj kwalifikacje rynkowe" - projekt dofinansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego realizowany w ramach projektu Dolnośląskie Małe Granty.

 Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: