sowie

Aktualności, ciekawostki: Głuszyca, Strefa MTB, Podziemne Miasto Osówka

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Stary – nowy komendant
2016-02-08 08:40


Sprawozdania z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej oraz wybory nowych władz OSP były najważniejszymi tematami spotkania, które odbyło się w sobotę 30 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

 


 

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu młodszy brygadier Krzysztof Szyszka, dowódca jednostki ratowniczo - gaśniczej nr 1 młodszy brygadier Piotr Miłosz, wiceprezes zarządu powiatowego OSP Konrad Wójcik oraz burmistrz Głuszycy Roman Głód. Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej Tomasz Trawczyński przedstawił sprawozdanie z działalności OSP za minione pięć lat. Prezes OSP Roman Kocur odczytał sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2015 oraz zapoznał zebranych z planem działań i planem finansowym na rok 2016. Protokół z przeprowadzonej kontroli finansów oraz sprzętu OSP odczytał przewodniczący komisji rewizyjnej Aleksander Nienajadło.
Obecni na zebraniu członkowie udzielili zarządowi OSP absolutorium. Następnie wybrano nowe władze na lata 2016-2021. Prezesem OSP został ponownie wybrany Roman Kocur, jego zastępcą został Marek Fedoronok. Na naczelnika OSP wybrano również ponownie Tomasza Trawczyńskiego, którego zastępować będzie Aleksander Nienajadło. Jacek Kocur pełnić będzie funkcję sekretarza, a Bartłomiej Jaworski skarbnika OSP. W zebraniu głos zabrali przybyli goście. Poruszony został m. in. temat dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Głuszyca.
 Autor: 30minut.pl


Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: