sowie

Aktualności, ciekawostki: Głuszyca, Strefa MTB, Podziemne Miasto Osówka

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Wyjazdowe posiedzenie Izby Rolniczej
2016-02-22 08:29

Sołtysi i rolnicy z gminy Głuszyca spotkali się w sali konferencyjnej Podziemnego Miasta Osówka na posiedzeniu Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Wałbrzyskiego.


Spotkanie otworzył burmistrz Głuszycy, który przywitał gości. Następnie przewodniczący Paweł Mazur w imieniu wszystkich członków Rady podziękował Krzysztofowi Borsukowi - kierownikowi PZD Wałbrzych- za długoletnią pracę na rzecz rolników w związku z przejściem na emeryturę, a następnie oddał głos zaproszonym gościom. Później opowiedział o obszarach „Natura 2000” w powiecie wałbrzyskim i wyznaczaniu trwałych użytków zielonych cennych przyrodniczo.
Przemysław Grzybowski - kierownik Placówki Terenowej KRUS w Wałbrzychu - przedstawił informacje o zmianach w przepisach dotyczących ubezpieczonych w KRUS i odpowiadał na pytania rolników. Radny sejmiku Województwa Dolnośląskiego Zbigniew Szczygieł opowiedział zebranym o działalności Klastra Wołowina Sudecka. Głównym celem grupy jest przywrócenie hodowli bydła w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim oraz wspieranie zakładów przetwórczych. Klaster zakłada współpracę na rzecz stworzenia, ujednolicenia, rozpowszechniania i promocji produktu lokalnego, jakim jest wołowina sudecka - jakościowo dobra żywność. Zbigniew Szczygieł stwierdził, że za pomocą klastra można skrócić drogę wołowiny od hodowcy do stołu konsumenta. Namawiał do przystępowania do grupy, dzięki której zrzeszeni mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego. Powiedział też, że terenie górskiej gminy Głuszyca są bardzo dobre warunki do rozwijania hodowli bydła mięsnego, a burmistrz Głuszycy Roman Głód sprzyja wszelkim działaniom służącym rozwojowi gminy. Wiesław Frankowski z Biura Powiatowego Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przedstawił bieżące informacje dotyczące dopłat bezpośrednich za 2015 rok i podał powody opóźnień w wypłatach. Dyskutowano o procedurach naliczania strat wywołanych suszą, które powinny być ustalane wcześniej i uwzględniać potrzeby hodowców.

 Autor: 30minut.pl


Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: