sowie

Aktualności, ciekawostki: Głuszyca, Strefa MTB, Podziemne Miasto Osówka

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
CBA w Głuszycy
2012-10-09 11:16

Centralne Biuro Antykorupcyjne zażądało od gminy Głuszyca pilnego wydania kilku dokumentów. Śledczy chcą sprawdzić czy nie doszło do nieprawidłowości w realizacji kilku zamówień. Kontroli poddanych będzie sześć wydarzenia str. 3 umów w następujących sprawach: umowy i dokumentacji dotyczącej wymiany sieci wodociągowej, doku
oporowego mentacji dotyczącej w ciągu cieku odbudowy R20 w muru miejscowości Grzmiąca w tym oświadcze
nia i dokumentacji o posiadanych dotyczącej środkach postępo własnych wania o udzielenie zamówienia publicznego czy kosztorysu ofertowego, umowy i dokumentów dotyczących jednego z zamówień publicznych, zleceń i faktur do kolejnej a także dokumentacji dotyczącej sprzedaży jednej z działek w Głuszycy. Jak wynika z nieoficjalnych informacji wejście pracowników CBA do urzędu związane było z donosem, które wcześniej otrzymali. Teraz funkcjonariusze dowydarzenia str. 3 kładnie sprawdzą czy podejrzenia były uzasadnione.


Źródło: 30minutWróć
dodaj komentarz | Komentarze: