sowie

Aktualności, ciekawostki: Głuszyca, Strefa MTB, Podziemne Miasto Osówka

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Cała prawda o ulicy Granicznej w Głuszycy Górnej
2011-10-20 09:59

Odtworzenie nawierzchni ul. Granicznej jest obowiązkiem gminy Głuszyca, nie powiatu
wałbrzyskiego, mimo że ul. Graniczna jest drogą powiatową. Odtworzenie nawierzchni ul.
Granicznej było warunkiem pod jakim gmina mogła prowadzić prace związane z budową kolektora pod drogą powiatową, a nie pod działkami mieszkańców, płacąc
im za to odszkodowanie.


W 2003 roku, kiedy był opracowany projekt budowy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Granicznej w Głuszycy Górnej,
zarząd powiatu wałbrzyskiego wyraził zgodę na umieszczenie kolektora
sanitarnego pod nawierzchnią drogi powiatowej pod warunkiem odtworzenia jej przez gminę
na całej szerokości (tj. tzw. Położenia asfaltu). Dzięki takiej decyzji zarządu
powiatu Wałbrzyskiego gmina Głuszyca zaoszczędziła czas(uproszczona
została procedura uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizację zadania, jakim jest budowa kolektora sanitarnego) oraz pieniądze, bo gdyby zarząd powiatu wałbrzyskiego nie
wyraził zgody na umieszczenie kolektora pod powierzchnią drogi powiatowej,
wówczas Gmina Głuszyca musiałaby poprowadzić prace pod prywatnymi działkami, co wiązałoby się z wypłatą odszkodowań dla właścicieli działek oraz wydłużoną
procedurą związaną z uzyskiwaniem zezwoleń. Warunek odtworzenia przez gminę Głuszyca nawierzchni drogi został wpisany do decyzji na zajęcie pasa drogowego. Obecny
zarząd powiatu wałbrzyskiego pod przewodnictwem starosty wałbrzyskiego
Roberta Ławskiego – biorąc pod uwagę dobro gminy Głuszyca
– wyraził na początku roku 2011 zgodę na odtworzenie nawierzchni drogi dopiero po zakończeniu prac związanych z budową kolektora. Termin zakończenia prac tj. wykonanie
nawierzchni drogi na wniosek gminy został określony na dzień 30 września 2011 r. Starosta Robert Ławski spotkał się na początku października z mieszkańcami ul. Granicznej
i zadeklarował, że powiat ze swojej strony odtworzy te odcinki ulicy Granicznej, pod którymi nie był budowany kolektor. Wówczas ul. Graniczna byłaby wyremontowana
na całej długości. Zadanie zostanie wykonane w ramach remontów cząstkowych przez wykonawcę, z jakim powiat wałbrzyski ma już podpisaną umowę, dzięki czemu skrócone
zostaną procedury, a remont nawierzchni zrobiony przed zimą.
źródło: 30minutWróć
dodaj komentarz | Komentarze: